Skole for kunnskap og likeverd

Årets valg er viktig, ikke minst for alle som er opptatt av skolen. I årene som kommer, vil Venstre arbeide for en skole for kunnskap og likeverd. Vi har ambisjoner for hver eneste elev, og vil at skolen skal være et sted for å lære.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hans-Carl Tveit

Hans-Carl Tveit

Det er helt nødvendig å ha et tydelig fokus på at kunnskap er det viktigste i skolen. For Venstre er det samtidig viktig å understreke at et slikt mål også innebærer at det rettes mye oppmerksomhet mot de elevene som sliter med ulike former for lærevansker. Vi vil i kommende periode arbeide målrettet for mer spesialpedagogisk kompetanse i grunnskolen, slik at elever som trenger det kan få hjelp med tilrettelegging så tidlig som mulig.

Nøkkelen til en god skole er å satse på lærerne. Lærerne er bærebjelken i Bergensskolen, og dyktige lærere er en forutsetning for at elevene skal ha høyest mulig læringsutbytte og trivsel. Derfor er en omfattende satsing på lærerne Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken.

Venstre vil gi læreren mulighet til å være lærer. Derfor vil vi redusere skjemaveldet og byråkratiet i skolen, slik at mest mulig av tiden på skolen brukes sammen med elevene til undervisning. Vi vil også at skolene skal ha stor frihet til selv å kunne forme sine undervisningsopplegg. Kunnskapsskolen trenger flere kompetente lærere, og når skolen vokser er det åpenbart at elevene trenger tettere oppfølging. Venstre vil arbeide for større lærertetthet i bergensskolen, altså for at det blir flere lærere i skolen.

I tillegg ønsker Venstre å innføre en ording med kompetanseår for lærere. Denne ordningen innebærer at alle lærere får en rett og en plikt til å ta kompetansehevende videreutdanning i 1-2 semestre, for eksempel hvert syvende år. I fjor foreslo Venstres Odd Einar Dørum dette på Stortinget, men fikk ikke støtte fra de andre partiene. Bergen Venstre vil foreslå en utredning av en slik ordning i Bergen kommune.

I Venstre er vi opptatt av kvalitet i skolen. Og vi vet at kvalitet koster. Derfor lover vi deg at vi vil arbeide for å styrke budsjettene, først og fremst med tanke på at vi skal få økt lærertetthet og systematisk videreutdanning for lærerne.

Ved å gi din stemme til Venstre er du med på å sikre at bergensskolen satses på, og at skolene får frihet til å utvikle sin egenart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**