Venstre deltar på folkemøtet på Tyristrand mandag 3. september

TEMA er partienes politikk for tettsteder, med spesiell vekt på Tyristrand.
Aktuelle spørsmål er:
Hvilken framtid ser dere som politikere for tettstedet Tyristrand?
Hva må til av sentrale funksjoner og service at et mindre tettsted kan bevares og utvikles?
Arbeidsplasser og næringsutvikling – Hvordan vil dere stimulere til utvikling og vekst?
Kultur og møteplasser – viktig for trivsel. Hva kan gjøres for å stimulere til kreativitet og aktivitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**