Venstre vil ha svar fra ordføreren om Sigdalsheimen

For vel ei uke siden sendte Venstre brev til ordføreren der det ble slått alarm om uverdige forhold ved Sigdalsheimen. Torsdag kom det svar fra rådmannen. Nå vil Venstre ha svar fra ordfører Knut Tore Eidal i kommunestyrets møte torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Vi kan ikke bruke bedriftsøkonomi om en offentlig basistjeneste. Det sier Venstres ordførerkandidat Runolv Stegane. Nå vil han ha svar i kommunestyret om hva SP-ordfører Knut Tore Eidal akter å gjøre for å få slutt på at mange sjuke eldre deler rom på Sigdalsheimen.

Interpellasjon i kommunestyrets møte 6. september:

Situasjonen på Sigdalsheimen
Jeg viser til min e-post med samme overskrift av 21.08. med spørsmål omkring situasjonen med stort overbelegg på Sigdalsheimen. Spørsmålene ble besvart av rådmannen gjennom et notat som ble lagt rett på bordet i formannskapsmøte 30.08.
Det ble der bekrefta at overbelegget f.t. er stort: På hele sju rom bor to personer på rommene. Men rådmannen skriver bl.a.: "For å få en effektiv utnyttelse av ressursene er det hensiktsmessig å ha et overbelegg i perioder".

Dette er en uttalelse jeg har problem med å godta. Som jeg skrev i e-post av 21.08. kan vi ikke bruke bedriftsøkonomi om en offentlig basis-tjeneste.

Siden jeg var fungerende ordfører i formannskapets møte, var det litt vanskelig å takle rådmannens svar. Mitt spørsmål var stilt til ordføreren, og jeg kunne ikke svare på spørsmål jeg sjøl hadde stilt.

Jeg stiller derfor nå følgende spørsmål til ordføreren:
Vil ordføreren ta initiativ for å løse situasjonen med overbelegg på Sigdalsheimen i løpet av høsten. Siden det nå er lenge til neste ordinære møte på grunn av valg og konstituering av nytt kommunestyre, er det naturlig at rådmannen får i oppdrag å sette inn tiltak som kan løse situasjonen. I dette ligger også bruk av tilleggsmidler, slik at situasjonen kan løses før budsjettbehandling for 2008.

Runolv Stegane
kommunestyrerepresentant Venstre/gruppeleder

Brev til ordfører før formannskapsmøtet 30.08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**