Arveavgifta må endrast

Denne sommeren har vi stadig sett oppslag om at det settes prisrekordpå omsetning av fritidsbustader. Det auka prisnivået har imidlertid den konsekvens at at mange rett og slett ikke har råd til å arve eller overta en fritidsbolig som har vore i familien i generasjonar. Dette har aldri vore hensikta med tanken bak arveavgifta. Vi kan ikkje la strandsona eller fjellet berre vera for “kjendis og rikfolk”, seier fylkesleiar Sølvi Merete Mangerøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hyttenaust ved Skitnevågen på Røtinga, Søre Øyane

Foto: Tore Rykkel

Venstres foreslår difor å endre arveavgifta slik at dei som arvar bustad eller fritidsbustad og sjølv tek denne i bruk, slepp å betale avgift ved arv. Mange mennesker er fortvila fordi dei ikkje har råd til å behalde barndomsheimen eller fritidsbustaden som har vore i familien si eiga i generasjonar, fordi arveavgifta blir umogleg å betale. Det er helt umogleg for vanlige mennesker som er så heldig/uheldig at de har arvet ein attraktiv strandeigedom som no plutseleg har fått ein verdi av 5-10 mil. kroner av sine foreldre, og som ønsker å gi den videre til sine born som ein familiestad.

Det same problemet gjeld og for bustader – ikke minst for einebustader i storbyane. Ein einebustad i t.d. Bergen har en pris på fleire millioner kroner. Etter dagens regelverk må en som arver en slik bustad – oftast det huset ein sjølv har vakse opp i – ut med fleire hundre tusen kroner i avgift til staten. Dette er åpenbart urimeleg.

Venstre har dirfor utfordra regjeringa og finansminister Kristin Halvorsen — som no er i sluttspurten av arbeidet med statsbdusjettet for 2008 — om å endre arveavgifta slik at det blir mogleg for dei som ynskjer det å framleis eiga barndomsheimen eller hytta som har vore i familien i generasjonar. Dei økonomiske konsekvensane av ei slik omlegging av arveavgifta vert neppe dei aller største, spesielt ikkje i lys av at regjeringa no vurderer å gje skattelette i mangemilliarders-klassen til landets rederi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**