Hvorfor gi en stemme til Tjøme Venstre?

Etter mange år uten Venstre sin deltagelse, stilles det i år liste til kommunevalget.
Venstre vil i år være et borgelig alternativ for de som ønsker og beholde boplikten på Tjøme. Venstre er et sosialliberalt parti som prioriterer fellesskapet fremfor individuell profitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vippefyret på Verdens Ende

Foto: Roar Jonassen

Vi har også en sterk miljøprofil som innebærer at vi ivaretar nærmiljøet for kommende generasjoner. Vi går til valg på konkrete ting som er håndfaste og lette og ta stilling til.

Vi har følgende hjertesaker som vi vil jobbe for og få gjennomslag for i den kommende perioden: Opprettholde Hvasser skole og barnehage, stimulere til næringsetablering ved og fjerne avgifter (under etableringsperioden). Vi vil gjenopprette flere valgkretser i kommunen (i år kun 1 stemmelokale). Vi ønsker oss en felles arena for og ivareta kulturelle tilstelninger. Venstre står for åpenhet og innsyn i alt av offentlig anliggende.

Venstre vil samarbeide med alle som vil bidra til fellesskapets beste, vi er åpne for innspill da vi tror dette er avgjørende for gode debatter som munner ut i gode løsninger. Vi er noen ildsjeler som vil jobbe for et bedre og mer demokratisk lokaldemokrati på Tjøme. Vil du bidra til dette med å gi oss din stemme?

 Roar Jonassen

Roar Jonassen

Vi vil gjennom valgperioden være lojale ovenfor det programmet vi går til valg på. Programmet kan leses i sin helhet på vår web side: http://tjome.www.venstre.no

Vi er klare for å gjøre en jobb for kommunen vår, vil du bidra til dette?

Godt valg!

Tjøme Venstre
Roar Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**