Omsorgslønn — en lønn å leve av

I dag gjør mange foreldre til barn funksjonshemmede barn en solid egeninnsats. Det er derfor helt håpløst at flere må bruke mye tid på å skaffe seg oversikt over hjelpeapparatets muligheter og stønader.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

omsorgshender

Venstre fremmet før påske i år et forslag på Stortinget om å utvide ordningen med omsorgslønn. Ordningen er i dag lite brukt og også lite kjent i flere kommuner, i tillegg til at det også er også stor variasjon i størrelsen på omsorgslønn fra kommune til kommune.

Venstre synes at foreldrene som selv ønsker å være hjemme, deler eller hele tiden med funksjonshemmede barn må få mulighetene til dette. For foreldre som ønsker å ta vare på barna sine i hjemmet, bør det dette tilrettelegges med et godt hjelpeapparat og en omsorgslønn det er mulig å leve av.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Venstre ønsker en modell for omsorgslønn som blir utformet som et spleiselag hvor kommunene garanterer for 5 000 kroner pr. måned, og at staten dekker det resterende opp til 320.000 pr. år. (80 % av 6 ganger Grunnbeløpet). Foreldrene bør også ha mulighet for å dele opp lønnen seg i mellom for de som ønsker det.

Vi må gjøre det enkelt for dem som selv vil ta et ansvar!

4. september 2007
Kåre Pettersen
1.kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**