OPPVEKST OG SKOLE

Venstre vil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 - Skal vi ungene våre den skolen de fortjener, må vi satse på lærerne, Hanne Marit Henriksen, 3. Kandidat for Elverum Venstre

– Skal vi ungene våre den skolen de fortjener, må vi satse på lærerne, Hanne Marit Henriksen, 3. Kandidat for Elverum Venstre

– fortsatt prioritere barn og unge i Elverum!
– sette skolen fremst i de kommunale prioriteringene. Venstre ønsker en sterk offentlig skole!
– være positive til nye friskoler.
– Ha mer kunnskap i skolen.
– fritt skolevalg som hovedprinsipp. Ingen skal måtte gå forbi sin nærskole.
– sette av mer penger til skolehverdagen.
– ha en skole med eleven i fokus og læreren som den viktigste ressursen.
– for å sikre kvaliteten i undervisningen vil vi bevist utvikle de enkelte skoles sterke sider.
– hver skole skal beholde sin egen administrasjon, og ha pedagogisk kompetanse i ledelsen.
– Styrke rådgivningstjenesten for å sikre elevene bedre overgang mellom grunnskole og videregående skole for å forebygge frafall.
– lærere, elever, foreldre og folkevalgte skal sammen styre en styrket Elverumskole.
– gjøre Elverum til prøvekommune for kompetanseår for lærere og gi faglig påfyll for lærerne for å gjøre læreryrket attraktivt og sikre gode lærere

Skolebarn

– ha trafikksikkerhetstiltak rundt skolene
– gi SFO mer kvalitet og gi mer kulturskoletilbud i SFO.
– tilby leksehjelp
– renovere Søbakken og Hanstad snarest!
– ha ny skole i Søndre Elverum. Lokalisering avklares med brukere i sør.
– ha barnehageplass til alle som ønsker det.
– at ungdomshuset fullføres
– ta Barn og unges kommunestyre på alvor og involvere BUK i flere beslutninger. Mer penger til BUK
– videreutvikle kulturskolen

Tilbake til oversikten over programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**