Til innhold
Foto: Ole Bruseth

Vi tar Elverum framover.

Elverum Venstre

Elverum Venstre er kommunens sosialliberale parti. Mennesker er viktigere enn systemer, derfor setter Venstre folk først!

Kampen for en god skole, miljø/klima og utvikling av et levende sentrum er viktig for oss.

Elverum Venstre prioriterer skole, psykisk helse, kultur og idrett, samt videreutvikling av Hanstad – både skole og vei!

Kaare Aaneby er vår ordførerkandidat 2019 – 2023.

 • Miljø

  Venstre vil at Elverum skal ha en bærekraftig byutvikling, ta vare på det biologiske mangfoldet og ha gode friluftsområder lett tilgjengelig for folk. Venstre vil styrke satsingen på trebyen Elverum.

 • Skole

  Alle barn fortjener en trygg oppvekst. Nå er Ydalir på plass, men Hanstad skole gjenstår og må oppgraderes på lik linje med de andre skolene i Elverum.

 • Skaperglede

  Venstre vil arbeide for at det skal være lett å etablere ny virksomhet i Elverum. Vårt engasjement for små og mellomstore bedrifter fortsetter. Elverum skal i Norgestoppen innen utvikling av skog- og trenæringene.

 • Sosialt ansvar

  Venstre vil styrke satsingen på psykisk helse, særlig i førstelinjetjenesten i kommunen. Arbeidet med folkehelse ved Terningen Arena må styrkes.

 • Kultur og fritid

  Venstre vil styrke satsingen på kultur og fritid og øke støtten til frivillige lag og foreninger.