– Prioriter lærerkompetanse fremfor heldagsskole

Venstres skolepolitiske talsmann, Odd Einar Dørum, ber regjeringen vente med gjennomføringen av heldagsskolen. – Vi må velge det viktigste først, nemlig bedre etter- og videreutdanning for lærere. Vi mener innholdet i de timene elevene er på skolen, er viktigere enn en utvidelse av skoledagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Regjeringen har varslet at de fra skoleåret 2008-2009 vil øke skoleuken med fem nye timer på 1.-4. trinn. Kostnad: 2,3 mrd. kroner. Dørum ber regjeringspartiene tenke seg godt om.

 - Jeg tror gode lærere gjennom bedre etter- og videreutdanning er viktigere enn utvidet skoledag, sier Venstres Dørum.

– Jeg tror gode lærere gjennom bedre etter- og videreutdanning er viktigere enn utvidet skoledag, sier Venstres Dørum.
Foto: Microsoft

Våg å prioritere
– Regjeringen driver en "begge deler politikk", men man må våge å prioritere. Venstre vil bruke penger på bedre etter- og videreutdanning, reform av lærerutdanningen og nasjonale rekrutteringsplaner. Bedre faglig innhold fremfor flere timer på skolen, påpeker Dørum.

Internasjonale målinger viser at norske barn scorer rundt gjennomsnittet. Utvidet skoledag er regjeringens viktigste løsning for å gi elevene et faglig løft.
– Jeg tror gode lærere er viktigere enn utvidet skoledag. Selv om Venstre er klart for en heldagsskole, tror jeg en satsing på lærerkompetanse gir best resultater.

Odd Einar Dørum på Frydenlund skole

Foto: Lasse N. Thue

Bemanningsplan
Samtidig som regjeringen lanserer sin heldagsskole, er de også taus med hensyn til den kanskje største utfordringen for skolen i tiden som kommer: Tilstrekkelig nok lærere. Tall fra KS viser blant annet at halvparten av lærerne i videregående skole er over 50 år, mens det i grunnskolen er 37 prosent i samme aldersgruppe.

– Derfor har Venstre foreslått at det utarbeides en helhetlig nasjonal rekrutteringsplan for å sikre tilstrekkelig antall lærere i grunn- og videregående skole i tiden som kommer. Forunderlig nok ville ikke regjeringspartiene støtte dette forslaget. Den fremtidige lærermangelen er en så kjent og presserende problemstilling at dette burde regjeringen ta på alvor, påpeker Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**