Ringerike som næringslivsregion

Innlegg i Ringerikes Blad skrevet av Frode Haugseth.
Ringerike trenger nyskaping og et aktivt næringsliv, men med en dalende kurve for nettopp nyetableringer tyder det på at noe er på kollisjonskurs i vår region.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ringerike Venstre Frode Haugseth

Foto: Roar Olsen

En herværende godt arrangert utspørrerduell med deltagelse av listetoppene i regi av Ringerike
Næringsråd ga tilhørerne mange fagre løfter om både det ene og det andre, samtidig som enkelte politikere ga uttrykk for at dette egentlig ikke har vært noe særlig tema i kommunen.

Blant annet kunne Arbeiderpartiets representant fortelle at kommunen ikke har noen plan for næringsliv og næringslivsutbygging og at dette heller ikke har vært oppe til diskusjon, i hvert ikke i hans to siste perioder som kommunerepresentant.

Samtlige partier ble kritisert av ordstyrer for ikke å legge særlig vekt på næringslivet i
sine valgprogram. Venstre inkluderer næringslivet i alle sine deler av valgprogrammet.

Venstre, som er opptatt av nyskaping og et aktivt næringsliv, har forstått hvor kommunens inntekter kommer fra og som derav gir grunnlaget for kommunens investeringer og drift.
Uten et aktivt og lønnsomt næringsliv i regionen, skapt og drevet av lokale krefter, «dør» Ringerike kommune ut.
Hønefoss har ingen sikre «hjørnesteinsbedrifter» lenger. Det som eventuelt etableres på de nedlagte militærområder, vil det selvfølgelig ta flere år før de vil kunne gi gode og trygge arbeidsplasser.

Nyetableringer er i høyeste grad risikosport. Hole kommune har et enda verre eksempel på hva politisk sendrektighet kan koste. De mistet over 100 arbeidsplasser fra et firma. Riktignok flyttet disse til Ringerike, men som gode nabokommuner er det vel viktig at regionen utvikles som helhet. Og med en infrastruktur som henger flere tiår etter skjema, også dette i følge samme representant fra Arbeiderpartiet, må det i første omgang legges til rette for det lokale næringsliv.

Mitt store spørsmål er imidlertid:

Tør velgerne ennå en gang gi sitt ja til et flertall av politikere som har neglisjert så viktige områder. Som kjent har Arbeiderpartiet med sine samarbeidspartnere og med et sittende flertall hatt et hav av muligheter til å legge forholdene bedre til rette for en slik
utvikling.

Hvorfor skal vi tro at alt plutselig skal bli så mye bedre nå, men fortsatt med de samme
styrende?
Dette er nok en gang et signal på at Ringerike kommune trenger et sårt etterlengtet politisk skifte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**