Rolf Nesheim og leiar i Sogndal Venstre Hans Haugen

er godt nøgde med at Statnett vurderer å plassera trafostasjon på Skardsbøfjellet som eit alternativ til Fardal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

I fylgje eit oppslag i Sogn Avis tysdag 4 ser Statnett på alternativ lokalisering av Fardal stasjon i tråd med pålegg frå styresmaktene.
Rolf Nesheim og Hans Haugen uttalar at Venstre ser på det som ein stor fordel at linja blir tenkt i andre baner, sjølv om dei framleis meiner at det beste alternativet er sjøkabel når linja mellom Fardal og Ørskog skal byggast.
Dei tykkjer det difor er gledeleg at regjeringa er på glid når det gjeld sjøkabel

Du kan lesa heile innlegget i Sogn Avis si utgåve frå 4. september

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**