Trysil Venstre vil ha forsøk med 16-årig stemmerett

Trysil Venstre ønsker at kommunen skal ha et forsøk med 16-årig stemmerett. – På denne måten kan ungdom føle at de blir mer tatt på alvor, og bidra med ideer som kan utvikle Trysil til å bli en kommune de ønsker å komme tilbake til, sier Trysil Venstres 2. kandidat, Pål Selsjord Bjørseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Trysil Venstre vil ha stemmerett for 16. åringer, og vil i kommunestyret jobbe for å få være prøveområde for en slik ordning. – Trysil får færre innbyggere, alderen øker, og mange tryslinger som flytter ut etter videregående for å ta høyere utdanning, kommer ikke tilbake, sier Trysil Venstres 2. kandidat, Pål Selsjord Bjørseth. – Jeg tror at ved å gi 16-åringer frihet og ansvar med stemmerett, så må både politikere høre mer på aldersgruppen for å tiltrekke seg stemmen deres, i tillegg til at ungdom får flere kanaler til å bli hørt. Min påstand er at hvis ungdom blir tatt mer med på råd og ansvarliggjort for å mene noe om nærmiljøet, så vil det bli mer attraktivt å komme tilbake, siden de føler at Trysil kommune tar dem på alvor.

Trysil Venstre peker på at det er gjort mange forsøk på dette i utlandet, og resultatene er entydig positive. – I Tyskland har fem delstater innført stemmerett for denne aldersgruppa det siste tiåret, sier Pål Selsjord Bjørseth. – Men det de også har gjort, er å ha en målretta innsats for å informere ungdom om kommunevalget, f.eks. gjennom å ha et større fokus på det i skolen. Norske forskere som har sett på dette sier at skolen på denne måten kunne blitt et “trimrom i demokrati”. Resultatet ble at ungdommene mellom 16-18 år i delstatene i Tyskland hadde høyere valgdeltagelse enn gruppa opp til 35 år!

Noen få kommuner søkte om få være prøveperiode til dette valget, men Åslaug Haga (Sp) avviste søknadene. – Det er tydelig at Senterpartiet på nasjonalt plan virker redde for å prøve noe som ikke har vært prøvd i Norge før. Venstre er derimot sikre på at ungdommen også i Trysil er klare for mer frihet og mer ansvar gjennom stemmerett. Norge har dessuten gjennom FNs barnekonvensjon forplikta seg til å øke unges påvirkningsmuligheter. Og uansett om ikke alle ungdommer vil bruke stemmeretten, vil de som stemmer i større grad bli hørt og sikre en politikk som gir en mer attraktiv kommune å bosette seg i, og det har Trysil alt å tjene på, avslutter Trysil Venstres 2. kandidat, Pål Selsjord Bjørseth.

Tilbake

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**