Har du bestemt deg?

I dag er det drøye 5 dager til valgdagen og du har sikkert mottatt masse informasjon i din postkasse fra de sju ulike partiene som stiller til valg i Stokke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Valgurne 2

Det har i hvert fall jeg gjort, og i motsetning til en andel på rundt 40 % prosent som først bestemmer seg denne uken for hva de skal stemme, er det nok ikke så stor hemmelighet å si at jeg har bestemt meg allerede:o))

Alle partiene vil jo det beste for kommunen, forskjellen er øynene som ser hva som er de beste løsningene både for deg og for omgivelsene.

Vi er alle i ulike livsfaser hvor enten barnehage, skole eller omsorg er viktige elementer i vår hverdag. For meg og Venstre er det viktig at du finner en løsning som passer deg i din situasjon. Og vi er ikke like og vi har ikke de samme behovene. Derfor er det viktig ikke å lage for statiske like løsninger, men kunne se mennesket som trenger hjelp i sin situasjon.

Venstre ønsker å hjelpe alle som har behov for hjelp, men med fokus på dem som trenger det mest i sin daglige situasjon. Vi har ikke tro på at litt til alle løser problemene. Det gjør at alt bare blir som før

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Vi ønsker å se enkeltmennesket fra barnehage og skole til behovet for omsorg melder seg.

Vi er heldigvis ikke like og vi har derfor behov for ulike løsninger.

Vear, 5. september 2007
Kåre Pettersen
Ordførerkandidat Stokke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**