Stabburet til Lions må tilbake til Søndre Torg

Leserinnlegg til Ringerikes Blad fra Roar Olsen.
Jeg hygget meg lørdag på Søndre Torg, innflytterdagen med alle boder og utstillere viser at det gror godt i både foreningsliv og hos store og små bedrifter i Ringerike.
Men, hvor er det blitt av Stabburet til Lions?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Roar Olsen

Foto: Roar Olsen

Jeg vet at saken ble behandlet i 2004 av politikere som sørget for at Stabburet til Lions måtte vekk fra Søndre Torg.

Jeg synes dette er fryktelig leit og det samme synes de gul-kledde Lions representanter. Lions medlemmer som står på i all slags vær for å selge lodder, hvor de bruker av dette årlige overskudd til å glede andre.
Deres innsats for lokalsamfunnet er av stor verdi og bør påskjønnes.

Men i stedet blir deres "varemerke" et flott Stabbur flyttet fra torget og ned på Tippen.

Vi i Venstre vil arbeide for at Stabburet kommer tilbake til sin plass på torget.
Når man ser de vakre trebygninger som bakgrunn for dette håndverksmessige flotte tradisjonsrike stabburet, så synes nå jeg, at dette på ingen måte skjemmer sentrum av Hønefoss.

Hvis man ser på det estetiske i forhold til noe av det andre som er plassert på Søndre Torg så kan man spørre seg, – det pynter i hvert fall ikke opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**