Tammeste ordførerdebatt i manns minne

Forrige uke ble det gjennomført “ordførerdebatt” mellom partienes listetopper i Fet rådhus, med ca 30 tilhørere med partitilhørighet og 2 vanlige velgere. Den dårlige velgerinteressen og pressens fravær vitner om at Fet lever i et politisk vakum som følge av at alt styres av formannskapets 7 medlemmer og rådmannens stab.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I de siste 4 årene har det meste av viktige politiske beslutninger vært tatt av rådmannens stab i samråd med de 7 formannskapsmedlemmene som utgjør både formannskap, økonomiutvalg, planutvalg og administrasjonsutvalg. Det politiske flertallet har overført all politisk makt fra kommunestyret til disse 7 og rådmannen, og alle saker har vært ferdigbehandlet og utdebattert bak lukkede dører lenge før de ble tatt opp til behandling i kommunestyret som har vært et rent sandpåstrøingsorgan som ikke engang lokalpressen finner det interessant å besøke.

Den tamme “ordførerdebatten” viser at det er tid for å innføre et nytt politisk system i Fet, hvor innbyggerne og tjenestetilbudet settes i høysetet. Nå må det stemmes på kandidater som holder sine valgløfter og er i stand til å handle deretter.

Stem på Venstre!

Les mer i VG-BLOGGEN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**