UTVIKLING I VÅGSØY

av Magnar Aasebø, 3. kandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vågsøy har hatt folketallnedgang de siste årene. Noe av det viktigste vi må strebe etter er å stoppe denne utviklingen. For å oppnå dette, må vi prøve å legge til rette for at ungdom som reiser ut og tar utdanning – ser det som interessant å flytte tilbake. Taper vi denne kampen ser vi en forgubbing av Vågsøysamfunnet .
For at ungdommen skal komme tilbake til Vågsøy må vi legge til rette for et bredere næringsliv, som fatter interesse for de unge. Det er viktig at det etableres et mangfold av bedrifter for å skape arbeid for både mann og kvinne. Selv om vi må bidra til å utvikle et bredere næringsliv, må vi allikevel ikke glemme de etablerte bedriftene vi har. Vi er sterke på fiskeri og Verft – dette fortrinnet må vi bevare. Jeg er imponert over Bremanger Kommune og hvordan de støtter kjøp av nye fiskebåter — har vi noe å lære her?
Vi har mange bedrifter som ikke nevnes så ofte i media, men er likevel svært gode arbeidsplasser. Se for eksempel Kvalheim & Vedvik på Raudeberg som driver med tradisjonell klippfisk- og lutefiskproduksjon. En annen bedrift som har bygd seg kraftig opp i de siste årene er Måløy Båt og Industrisøm som driver produksjon av stolputer og kalesjer. Etter at bedriften fikk ny overbygd hall har vi sett mange flere lystbåter fra andre distrikt som kommer til Måløy for å få nye kalesjer. Dette skaper også ringvirkninger til handelsstanden.
Vi har dessverre lett for å sette oss ned å syte og klage for alt som er galt, ja noe er der selvsagt hele tiden å rette opp — det skulle bare mangle, men det er faktisk mange positive ting som skjer i Vågsøy også. Se på campingplassen i Deknepollen og den nye campingplassen som er under oppbygging på Bryggja — reiseliv er en næring i vekst og vi har utrolig mye å vise frem. Det forundrer meg at ikke disse 2 store overnattingstilbudene er trukket frem i brosjyren til Tall Ship Race. Når bilturister kommer kjørende utover Nordfjord, kommer en til veikrysset på Bryggja — hvordan skal vi fremme Vågsøy som interessant for turister? Valget bilturisten står overfor er om de skal kjøre utover eller nordover til Møre. Kanskje burde det vært et turistkontor ved dette veikrysset.
Til Fylkestingsvalget har Venstre Klaus Iversen fra Raudeberg på 2. plass, det sikreste kortet for å få en fra Vågsøy inn er her.
Venstre har ikke ordførerkandidat ved dette kommunestyrevalget, men vi har forhåpninger om vi skal gjøre et så godt valg og det vil være naturlig at vi får varaordføreren. Vi har mange gode kandidater, noen nye og unge – mens andre har politisk erfaring som ordfører, formannskapsmedlemmer og fylkestingsrepresentanter. Vil du har inn kandidater fra en annen liste, kan en nytte reglene om slengere på listen. Det viktigste er at du nytter stemmeseddelen din og uttrykker din mening. Ha et GODT VALG.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**