Venstres plan B

Venstre ønsker primært å videreføre dagens byrådsalternativ. Samarbeidsbyrådet har fått orden i økonomien, fått til tidenes skolesatsing og et historisk løft for kollektivtrafikken. Vi beklager at
Høyre og KrF ikke har vært like tydelig som oss i forhold til å fortsette dagens byrådssamarbeid. Dersom det ikke blir mulig å videreføre dagens byrådssamarbeid etter valget, vil Venstre forhandle med begge sider for å få mest mulig gjennomslag for vår politikk. Venstres krav i slike forhandlinger er følgende 10 punkt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Bybanen skal bygges videre ut til bydelene. Innen 2015 skal den forlenges til Flesland og Åsane. Innen 2020 skal den forlenges med en ringbane til Fyllingsdalen, Loddefjord og Laksevåg.

2.Klimagassutslippene skal reduseres med 30 prosent innen 2020. En forpliktende klimahandlingsplan med tiltak for å redusere utslipp fra biltrafikk, havnen, husholdningene og næringslivet må utarbeides og vedtas.

3. En prøveordning med rushtidsdifferensiering i bompengeringen skal innføres.

4. Det etableres “park and ride” i alle bydeler. Eksisterende anlegg må utvides der kapasiteten er sprengt.

5. Det skal satses på videreutdanning av lærerne ved å gjennomføre forsøk med kompetanseår for lærerne. I perioden 2007-2011 må det bevilges minst 80 mill. kr. til formålet.

6. Undervisningsressursene må økes med minst 120 mill. kr i perioden 2007-2011.

7. Kulturbudsjettet må økes med 80 mill. kr. i løpet av perioden 2007-2011 for å styrke kulturminnevernet, musikklivet, etablering av kulturhus i bydelene og innføring av gratis museer utenom turistsesongen.

8. Det etableres gründerhotell der nystartede bedrifter kan hospitere, og få dekket sine kontor- og telefonutgifter i en oppstratsfase. Tiltaket kan gjerne etableres i samarbeid med næringslivet og/eller
utdanningsinstitusjonene.

9. Det etableres sprøyterom for rusmisbrukere.

10. Bergen kommunes eierandeler i BIR selges ut, og en ambisiøs avfallshåndteringsplan vedtas med innføring av kildesortering av plast og matavfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**