2. kandiat Klaus Iversen

FRIVILLIGHET — EN VIKTIG SAMFUNNSPILAR.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


FRIVILLIGHET — EN VIKTIG SAMFUNNSPILAR.

Det noen gjør eller arbeider for av frivillighet, utspringer ofte av de innerste og mest idealistiske verdier og ressurser vi har som mennesker.

Frivillighet gjør seg gjeldende på så mange måter. Det blir utført betydelig frivillig omsorg og arbeide i de næreste relasjoner blant familie og venner. Det samme gjelder innen forenings- og organisasjonsliv. Det er mange hundretusen i Norge som gjør en uegennyttig innsats innenfor idrettsbevegelsen, foreningsliv og organisasjoner av ulik art, humanitært og kirkelig arbeide. Også politisk engasjement er langt på vei utslag av frivillighetselementet.

Alt dette er arbeide som blir gjort ut i fra en oppfatning om at hvis det forble ugjort, ville både enkeltmennesker, nære og vare relasjoner mellom mennesker, samt samfunnet som helhet, miste noe vesentlig.

Frivillighet utgjør slik sett en viktig samfunnspilar. Venstre ser hvor viktig frivillighet, som utøves på denne måten, er. Selv små offentlige midler til slikt arbeide, gir mangfold igjen. Samtidig vil slike midler være viktige bidrag til å påskjønne og oppmuntre personer som trofast, og ofte som livsoppgave, står i slikt arbeide.

Selv om en på knappe offentlige budsjett må ivareta mange gode og lovpålagte formål, er Venstre klar over at frivilligheten i de ulike sammenhenger, er "limet" som lokalsamfunn, og for den del også storsamfunnet, vanskelig kan tenke seg foruten, – uten å bli vesentlig fattigere.

Om en ikke alltid kan bidra med penger, skal en vite at Venstre er oppmerksom på og vil støtte slik frivillig og uegennyttig innsats gjennom politisk arbeide.

Klaus Iversen,
1. kandidat Vågsøy Venstre.
2. 2. kandidat Sogn og Fjordane Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**