Ansvarlig politikk i Mosvik

Førstekandidat Jonny Melting svarer arbeiderpartiets ordførerkandidat Signar Berger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jonny Melting

Foto: Karl Buchholdt

I leserinnlegg i T-A 24. august sier AP’s ordførerkandidat i Mosvik, Signar Berger, "takk for samarbeidet med Fosen". Ja hva så. Alle som stemmer AP i Mosvik ved høstens kommunevalg bør kjenne konsekvensene av det Berger her sier. Ja hva er det:
– Mosvik vil stå uten faglig ansvarlig administrasjon på tjenesteområdene: lønn, regnskap, skatteinnfordring, IKT(data), kart, hjemmeside. Vi mister tilgang til et sterkt fagmiljø og teknologiske løsninger tilpasset dagens samfunn, noe som innbyggere og næringsliv i Mosvik nyter godt av.

Konsekvensen videre er at vi må bygge opp administrasjon på dette selv, og/eller at vi oppnår et samarbeid østover. Et eventuelt samarbeid østover har vi fått negativ respons på, at vi bygger opp ny administrasjon selv tror jeg vil koste oss dyrt. Faktisk er det slik at vi som innbyggere blir betjent lokalt på de tjenestene vi samarbeider med Fosen om.

Vi kan oppnå flere (1-2) arbeidsplasser i Mosvik om vi tar hjem alle arbeidsoppgaver fra Fosen, men det vil med stor sikkerhet gi oss en merkostnad på mange hundre tusen kroner årlig. Hvis vi har disse ekstra pengene (uten å kreve inn eiendomsskatt), vil heller Venstre bruke de på brukertjenester som sykeheim eller skole, enn bortgjemt bak en datamaskin på kommunehuset. Kommunestyret får nå lagt frem en evalueringsrapport om Fosensamarbeidet. Den viser at Mosvik har kommet godt ut av det økonomisk, det faglige nivået er høyere og administrasjonen i Mosvik har bedre datasystemer å jobbe med. Hvorfor hoppe av nå når innkjøringsfasen er ferdig, og vi virkelig skal høste frukter av samarbeidet? Å avslutte Fosensamarbeidet nå blir rent prinsipprytteri fra AP’s side. Skulle vi senere få et lukrativt samarbeidstilbud fra Innherred, kan vi selvfølgelig si opp avtalen med Fosen med overkommelig oppsigelsesfrist.

Når det gjelder legetjenester/legevakt er status for det slik:
1. Leksvik kommunestyre vedtok 21.06.07 at de ikke ønsker moe legevaktsamarbeid sammen med Rissa, men ønsker å fortsette samarbeidet med Mosvik om legetjenester og legevakt som det er i dag.
2. Legevakt sammen med Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy blir ikke klart før 2008. Det er en del skepsis blant leger i Frosta, Levanger og Verdal.
3. Deltagelse i Innherred Interkommunale legevakt vil sannsynligvis koste Mosvik kommune 400.000 kr samt et ukjent tilleggsbeløp pr år.
4. Inderøy kommune kan ikke tilby Mosvik samarbeid om legetjenester.

Hvor mye ressurser skal vi fortsette å bruke mot Innherred når status er slik? Vi bruker kanskje snart opp tålmodet til Leksvik også. Vår kommunelege sier at det er relativt få som har måttet møte på legevakta i Leksvik før behandling på sykehuset. Det er vel kjernen til mye av diskusjonen og her har det blitt forbedringer, og Venstre bruker gjerne enda litt ressurser på dette slik at ekstrakjøring om Leksvik gjøres til et minimum. Venstre vil skape ro om legetjenesten, og ønsker ikke å la oss friste inn i usikkerheten i Ap’s drømmeverden.

Det som Venstre er enig med AP om, er at Fosen Regionråd, verken på rådmannsnivå eller ordførernivå, ikke må bli noen politisk aktør eller maktfaktor. Makten skal ligge hos den enkelte kommune.
Venstre mener Mosvik er en Innherredskommune og ønsker gjerne samarbeid østover også, men det kan ikke være viktigere enn gode stabile tjenester til innbyggerne og en økonomisk ansvarlig politikk.

Jonny Melting
Førstekandidat Mosvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**