Hverdagsvalg for eldre

Arbeiderpartiet vil nekte eldre mennesker å ta egne hverdagsvalg. Partiet er i mot at private skal få drive omsorgstjenester. For oss i Venstre er det aller viktigste å gi eldre verdighet. Det innebærer både kvalitet på eldreomsorgen og frihet til å velge, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i Lokalavisen Grorudalen 6. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Foto: Reidar Lerdal

Reell valgfrihet innebærer et ja til private omsorgstilbud, men også en forpliktelse til å forbedre det kommunale tilbudet. Reell valgfrihet innebærer dessuten at vi må styrke eldre menneskers mulighet til å være hjemme så lenge de vil. I tillegg må vi sørge for at vi har nok sykehjemsplasser. Gode eldresentre, en solid hjemmetjeneste og kvalitet som gir verdighet på sykehjem er stikkord som gir innhold til Venstres politikk for eldre. Jeg tror kontinuitet i en selvvalgt livskvalitet er helt vesentlig for de eldre. Dermed er det det menneskelig engasjementet, kompetanse og tid til pasientene som er avgjørende, ikke hvorvidt hjelpen er privat eller offentlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**