Opptatt av miljø? – Derfor Venstre i år

Miljø og klimadebatten forsvant liksom i valgkampens siste uker. Betyr det at nå er alt “gått over” og vi er ferdige å snakke miljø?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Venstre vil med sin politikk sette fokus på løsningene i klimautfordringene. Norge burde ha alle muligheter til å være i forkant av utviklingen med hensyn til renseteknologier, alternative energimetoder etc.

Men hva gjør vi her hjemme? Så godt som ingen ting. Norges to største partier er utrolig enige om en tilnærmet felles miljøpolitikk som går ut på å kjøpe seg ut av problemene. Klimakvoter er svaret fra disse på klimautfordringen.

Hvorfor ikke satse på forskning og utvikling i eget land? Venstre er ikke pessimistiske hvis vi nå for alvor starter med reell handling, og ikke bare åpner lommeboken for å kjøpe oss ut av elendigheten.

Venstre tar klimautfordringen på alvor! Vi ønsker handling — ikke mer prat om hva vi kan gjøre.

7.september 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**