Politisk regnskap for Sagene Venstre

Mange partier kommer med lovnader for neste valgperiode, men Sagene Venstre kan også vise til at vi hva vi faktisk har fått til allerede. Les vårt politiske regnskap!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Politisk regnskap for Sagene Venstre 2003-2007

Med kun 1 av 15 representanter i et bydelsutvalg med 2/3 rødt flertall, har Sagene Venstre vist at vi leverer der andre bare lover.

Bare i det siste halvåret har vi:
Fått gjennomslag for å gjøre Sagene til en Fairtrade-bydel.
Vært primus motor for nye idrettsanlegg og nytt stadion på Voldsløkka.
Gjennom vår bystyregruppe fått gjennomslag for å slette 12,5 mill. av bydelens gjeld, samt fått flere
ekstra mill. til fattigdomsbekjempelse.
Stått i mot presset på å bygge høyhus i bydelen og å øke byggehøydene på nye prosjekter.
Sagt klart og tydelig nei til "midlertidige" byggeprosjekter som truer bydelens grøntområder.

Vi har tatt opp flere andre saker i bydelsutvalget uten å ha fått gjennomslag for de. Blant de viktigste er:
Som eneste parti stemte Venstre i vår mot å øke lønnen til leder (Ap) og nestleder (SV) i BU med nesten 100%. Denne saken tapte vi, og det koster bydelen rundt 200.000 kroner i året.
Sagene Venstre har foreslått at sakspapirer til BU skal gjøres mer tilgjengelig for befolkningen, blant annet gjennom en forenkling av saksframstillingene og korte oppsummeringer det er enkelt å forstå. Selv om papirene er ute på nett nå, betyr ikke det at alle kan lett forstå de. Dette fikk vi dessverre ikke gehør for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**