Politiske styremedlemmer i NRV uten ansvar ?

Nedre Romerike Vannverk har siden stiftelsen i 1971 tilbydd attraktive og godt betalte styreverv til ordførere og andre godt betrodde politikere fra eierkommunene Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nittedal, Sørum og Fet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De fleste styrevervene i Nedre Romerike Vannverk ble fylt av Arbeidepartifolk som helt frem til Aftenpostens avsløring i 2005 lot det få danne seg en administrativ ukultur som utrolig nok kun direktør Ivar Henriksen og Skedsmos ordfører Andreas Hamnes har tatt på seg et begrenset ansvar for. Det to herrene fortjener respekt for både dette og for å ha bidratt til nedre Romerikes utømmelige vannkilde fra Glomma.

Glomma - NRVs vannkilde

Glomma – NRVs vannkilde
Foto: H. Libak

Nå foreligger lekkasjer fra Økokrim og en intern granskningsrapport fra kommunenes egne revisorer, som sammen med kontrollkomiteene har sovet lenge og vel, der viser at flere av styremedlemmene har deltatt på tvilsomme turopplegg og ikke har oppfylt sine forpliktelser ovenfor eierkommunene i selskapets øverste organ. Tilsvarende synes også å gjelde for flere tidligere medlemmer av NRVs representantskap.

I påvente av rettsaken mot tidligere direktør og hans medansvarlige, er det påfallende at det nettopp er mange tidligere styremedlemmer i NRV som er lokalpressens toppfavoritter til flere av Romerikskommunenes ordførerverv.
Teoretisk kan det derfor bli utskifting av flere ordførere gjennom valgperioden, om ikke velgerne vil det annerledes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**