Positivt vedtak for Eggedal provoserer Høyre

– Jeg ble nærmest målløs da jeg torsdag fikk høre at Høyres gruppeleder Hellik Kolbjørsnrud uttrykte sinne fordi Venstre tok initiativ og fikk med hele formannskapet på et positivt vedtak som kan føre til at den første kunstgrasbanen i Sigdal legges til Eggedal, sier Venstres ordførerkandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til tross for at protokollen fra formannskapets møte klart viser hva som skjedde, påstår Kolbjørnsrud noe helt annet og R35 lar seg bruke som et nyttig mikrofonstativ.

Fra protokollen, FS-0056/07, bygging av avlastningsbane i Eggedal:
Runolv Stegane (V) satte fram følgende forslag:
"Saken utsettes.
Det tas opp samtaler med Eggedal idrettslag for å avklare om det er mulig å komme til enighet om å legge kunstgras på hovedbanen. I så fall vil en avlastningsbane bli overflødig."
Formannskapets vedtak:
Saken utsettes.
Det tas opp samtaler med Eggedal idrettslag for å avklare om det er mulig å komme til enighet om å legge kunstgras på hovedbanen. I så fall vil en avlastningsbane bli overflødig.”

Det er ganske sterk kost når Kolbjørnrud sier til R35 at Runolv Stegane må holde seg til sannheten og at R35 bringer en slik feilaktig påstand videre uten å sjekke fakta og langt mindre ta kontakt med Stegane eller rådmannen (som fører protokollen fra møtene) for kommentar og oppklaring.

Runolv Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

-Enda verre er det at R35 fortsatte å sende samme oppslag gang på gang onsdag, selv etter at redaktøren hadde fått oversendt kopi av protokollen fra formannskapets møte. Dette er et klart journalistisk overtramp, sier Runolv Stegane.

Han forstår ikke hvorfor Kolbjørnsrud kan finne på å beskylde han for å fare med usannheter når det er et faktum at det var Stegane som fremma forslaget, og at det i media klart har kommet fram at vedtaket var enstemmig. På Venstres nettside kommer dette fram (i nyhet lagt ut 30.08.) og vedtaket framstilles som positivt for hele kommunen og spesielt for Eggedal.
– Faktum er at det både på Venstres nettside og i utsendt pressemelding etter møtet kom klart fram at dette var et forslag fomannskapet stilte seg bak. Dette kom også fram i medias dekning av saken. Bygdepostens oppslag på 1. side er: “ENSTEMMIG.” Når Kolbjørnsrud blåser seg opp og indirekte hevder at jeg farer med løgn, faller det på sin egen urimelighet, sier Runolv Stegane som er spent på kommunestyrets behandling av saken i dag.

Les oppslag om mulig kunstgrasbane fra 30.08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**