Skedsmo trenger ikke eiendomsskatt

Romerikes Blad kommenterer i dagens avis at eiendomsskatten er idrettens garantist. Det på tross av at eiendomsskatten i år er beregnet til å bringe inn netto 26,5 millioner kroner, mens kommunen i fjor gikk med et totalt overskudd på 75 millioner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Finans

Foto: Luth

Når Skedsmo i tillegg får 16,5 millioner i ubudsjetterte statlige overføringer pga. høy sysselsetting og dermed høyere skatteinntekter, viser det at det er mer enn nok rom i budsjettet til å fjerne eiendomsskatten uten at det vil gå på bekostning av idretten.

At skattekameratene skyver idretten foran seg ved å øremerke eiendomsskattemidler til idrett i stedet for å prioritere idretten innenfor det ordinære budsjettet, er et genialt trekk fra Arbeiderpartiet, SV og KrF for å få aksept for et høyere skattetrykk. Men like fullt er eiendomsskatten ikke bare unødvendig, den er også usosial, fordi den rammer uavhengig av inntekt og uavhengig av om det er du eller banken som faktisk eier huset.

Egentlig er det ganske frekt av de tre partiene å koble eiendomsskatten til kommunens idrettssatsing. Kommunen har mange typer inntekter. Det blir kunstig å si at inntektsskatt skal gå til skole og eldreomsorg, og at eiendomsskatt skal gå til idrett. De har laget en kobling mellom populære idrettsanlegg, som det er bred politisk enighet om, og den upopulære eiendomsskatten. Det er en helt urimelig kobling som lar idretten ta støyten for en eiendomsskatt som er både urettferdig og unødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**