Takk Venstre for t-banen

Det er Venstres innsats som har ført til et bedre kollektivtilbud i Oslo, skriver Linn Beate Kaald Thoresen, 2. kandidat til bydelsutvalget, i Akers Avis 5. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Linje 5 på Ammerud

Foto: Linn Beate Kaald Thoresen

Venstre har vært pådriver for opprustning av Grorudbanen , for 189 nye, miljøvennlige vogner (bygget av resirkulert materiale) og Oslopakke 3 med sin kraftsatsing på kollektivtrafikken.
Venstre har alltid gått inn for økte driftstilskudd til Oslo Sporveier, og det vil vi fortsette med. Vi vil sørge for at det er mulig å vedlikeholde t-banen skikkelig og oppgradere den til metrostandard. Å reise kollektivt skal bli det beste reisealternativet i Oslo! Neste år dobles antall avganger på linje 5, med 7,5 minutters grunnrute. Ellers i byen vil t-banen gå hvert 10.minutt.
Venstre vil redusere prisen på månedskort for voksne til 500 kroner. For barn, ungdom og studenter skal det ikke koste mer enn 250 kroner å reise med t-banen. Vi vil at de aller minste barna skal reise gratis, slik at det skal ikke skal være noen byrde for barnefamilier å bytte ut bilen med t-bane når det er praktisk.
Venstre mener alvor når vi vil redusere klimagassutslippene i Oslo med 50% innen 2030. Vi vet at transport er en av de store kildene til klimagassutslipp i byen. Derfor kjemper vi alltid for kollektivtrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**