Utdanning i fokus

På tirsdag deltok Harald Hove, førstekandidaten vår, på en debatt om videregående opplæring. Debatten ble arrangert av Utdanningsforbundet, og belyste flere av forskjellene på partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Harald debatt skole

Foto: MK

Harald Hove understreket i sitt åpningsinnlegg at han satte pris på debatten, samtidig som han satte den i et videre perspektiv ved å peke på klimautfordringen vi opplever allerede i dag. – Dette dreier seg om noe større, påpekte Hove. – En solid og god utdanning legger grunnlaget for morgendagens beslutningstagere, og derfor er det utrolig viktig med en forståelse for de enorme utfordringene vi står ovenfor.

Det ble diskutert alt fra gratis PCer til skolestruktur, fritt skolevalg og lærlingeproblematikken. Harald Hove minnet om at Venstre ønsket å bremse oppkjøpet av PCer fordi det skjedde i et for høyt tempo og at gevinsten var for usikker til å forsvare de enorme kostnadene. Han understreket også Venstres ønske om å oppheve arbeidsgiveravgiften på lærlinger for å stimulere det private til å ta opp lærlinger, til nikk fra Elevorganisasjonen.

Harald debatt skole 2

Foto: MK

Da det ble diskutert medråderetten, var det stor enighet om at organisasjonene måtte lyttes til i forbindelse med vedtak. Venstre var klare på at alle innspill måtte lyttes til og at de folkevalgte måtte ha all informasjon i sakene til behandling. Han pekte her på prosessen før den ulykkelige Dagskolen-saken, som i sommer ble lagt ned, og understreket at slike prosesser må bli langt mer åpne. I ettertid har det kommet fram at ikke all informasjon var kjent da KrF, Høyre og FrP vedtok å legge ned skolen.

Utdanningsforbundets eget referat kan leses her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**