Ånon Ausland jubler for vedtaket om flerbrukshall

(Fra Aust-Agder Blad)
Som sin far Torbjørn er Ånon Ausland opptatt av skole, idrett og kultur. Da er det ikke så rart at han jublet over vedtaket om ny ungdomsskole med flerbrukshall der både idretten og bygdas foreningsliv får levelige kår i fremtiden.
Av Svein Walstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ånon Ausland

Foto: Jan Kløvstad

Han er sistemann ut i vår intervjuserie av partienes toppkandidater i Gjerstad. Nylig hjemkommet fra Kreta der han helt sikkert la inn mange lovord om hjembygda Gjerstad.

Patriot

— Jeg er i likhet med det Rune Hagestrand sa i sitt intervju, en ekte Gjerstad-patriot, og jeg benytter enhver anledning, uansett hvor jeg er i verden, å fremheve Gjerstad. Derfor er heller ikke hvilket parti jeg er engasjert i, det viktigste, men at jeg kan få gjennomslag for gode saker til bygda beste. Og det føler jeg at jeg får gjennom Venstre, sier Ånon, som også i politikken følger i sin fars fotspor. Torbjørn Ausland satt i sin tid i kommunestyret for Venstre. Det at en ny ungdomsskole med flerbrukshall ser ut til å være i boks, synes altså Venstre-toppen er greit, men han skulle veldig gjerne sett at prosjektet ble realisert i øverbygda, i nærheten av Gjerstad skole. Men nå er den debatten lagt død, og han vil kjempe for at nyskolen med sine fasiliteter blir realisert så fort som mulig.

Reiser ut

— Mange gjersdølinger reiser ut av bygda i ungdommen for å ta utdannelse og få yrkeserfaring. Men etter hvert ønsker de å flytte hjem igjen, og da er det viktig at vi har boligtomter å tilby samt barnehageplasser og annet som er viktig. Og jobber, selvsagt. Men vi kan ikke få alle slags typer jobber i Gjerstad, men du kan godt bo her og ha en jopbb på aksen Arendal-Grenland. Det viktigste er at folk bosetter seg i kommunen, derfor er det også viktig å ha boligtomer i øverbygda. Fløyheia er et knallbra alternativ i så måte. Ellers savner jeg jobber for de som tar høyteknologisk utdannelse. Det bør være viktig for kommunen å gjøre alt for å få en slik type bedrift til bygda. En slik bedrift er ikke avhengig av å ligge i Oslo eller andre sentrale strøk av landet, sier Ånon videre. Han synes forøvrig at Gjerstad kommune er litt for passiv når det gjelder å fronte sine behov for arbeidsplasser og etableringer. Han mener det ikke nytter å sitte i Gjerstad å sende brev eller snakke i telefonen.

Altfor passive

— Vi har nylig vært gjennom prosessen med IKEA og etablering. De havnet til slutt både på Sørlandet og i Teleamark, og her mener jeg kommunen var altfor passiv i sin markedsføring. De kom for sent på banen, og det er synd. Derfor mener jeg at kommunen må bli langt mer aktiv på flere områder for å være med i konkurransen om nyetableringer, sier Venstres frontfigur, som poengterer at ingen på lista er kumulert. Det er derfor opp til velgerne, i demokratisk ånd, å stemme på de personene de ønsker å få inn i kommunestyret og i andre politiske fora.

Bruk naturen

— Jeg er opptatt av at familier med unger skal bruke naturen mest mulig, hele året. Om vinteren er det ikke lenger skispor å se utenfor oppkjørte løyper. For noen år tilbake kunne du se skispor over alt, på jorder og rundt forbi. Og det skulle ikke store høydeforskjellen til før det ble bygd en hoppbakke. Det er historie, ser det ut til. Det forteller meg noe om at mange unge i dag sitter inne foran dataskjermen i stedet. Her synes jeg foreldrene må ta mer ansvar, og få med seg ungene ute i frisk luft i stedet. Det er jo fullt mulig å gjøre begge deler, men vi som foreldre må ta tak i det, sier 32-åringe meget bestemt. Han er også opptatt av å gjøre noe med kommunens voksende rusproblem.

Kvalifisert

— Dette tror jeg alle partier ønsker å gjøre noe med, og Venstre er ikke noe unntak. Dessuten har vi en som jobber i dette miljøet som er på andreplass på vår liste. Hun er godt kvalifisert og kjenner dette problemet veldig godt, og det gjør at vi også vet hvor skoen trykker. Det er helt klart at det må en innsats til her, og det er vi rede til å være med på, slår Ånon fast. Han har også lagt merke til at Gjerstad kommune kommer dårlig ut i en undersøkelse om service. Det liker Ånon dårlig.

Ikke tjent med

— Vi kan ikke være tjent med å ha en automatisk telefosvarer som eldre mennesker skal forholde seg til når de ønsker kontakt med noen i kommunen. Det kan være vanskelig nok for unge og oppegående mennesker å bruke et slikt system. derfor må det gjøres noe her, sier han entusiastisk. Og like entusiastisk er han når det er snakk om den nye og flotte skytebanen som er i ferd med å reise seg på Solemfetane.

Kjempeanlegg

— Det blir et kjempeanlegg, og for Venstre er det en viktig sak å fronte. Hele anlegget må fullføres, og det vil bety mye for alle skyteinteresserte i bygda. Og når vi er inne på akkurat det, så er jeg veldig glad for at det har kommet dyktige drivere på Holmen Gård, for det blir et sentralt sted når det arrangeres store stevner på skytebanen, sier sistemann ut, før velgerne i Gjerstad på mandag går til urnene og sier sitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**