Bo- og pleietilbud må utvides

Arbeiderpartiet og Høyre har sammen gått sterkt inn for å bygge Pålsetunet sykehjem med noen omsorgesboliger som gir et godt og kostbart omsorgstilbud til noen få eldre i Fet, mens mange eldre med skrantende helse må bo hjemme, enten de vil eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I likhet med funksjonshemmede og psykisk syke kan ikke de eldre i Fet tilbys egnede omsorgsboliger med pleie og tilsyn. Dette fordi det politiske flertallet i Fet kommune ikke har prioritert utvidelse av bo- og pleietilbudet for denne gruppen til et akseptabelt nivå.
I følge opplysninger gitt av Fet kommune til Statistisk Sentralbyrå tilbys kun vel 10 % av de over 80 år heldøgnspleie på Pålsetunet.

Pålsetunet sykehjem - et pengesluk

Pålsetunet sykehjem – et pengesluk
Foto: Jonas Libak

Fet Venstre har siden økonomiplanbehandlingen i desember 2005 gått inn å foreta noen grep på Pålsetunet for å få flere pleieplasser, noe også komiteen for helse og omsorg ensstemmig gikk inn for i 2007.
I tillegg går Venstre inn for at det snarlig bygges funksjonelle bokollektiver med pleietilbud både i Fetsundområdet og i Gansdalen, hvor også hjemmehjelpsbaser bør lokaliseres.
Venstre vil også at en andel av boligeindommene “Bo trygt” i Fetsund benyttes til omsorgsboliger, slik intensjonen var da kommunestyrets flertall gikk inn for å tillate at bygningen kunne oppføres i 4 etasjer.

Bo trygt - funksjonelle omsorgsboliger

Bo trygt – funksjonelle omsorgsboliger
Foto: Jonas Libak

Les mer i VG-BLOGGEN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**