Du bestemmer!

Valgkampen går inn for landing. På mandag er det du som bestemmer hvem som bør styre Siljan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Alternativene står ikke mellom fellesskap eller egoisme, slik man kan få inntrykk av fra AP. Vi fra Felleslista V, H og Krf ønsker også et godt fellesskap og trygge kommunale velferdstilbud. Men vi ønsker også noe mer. Siljan må videre inn i fremtiden med optimisme, engasjement og nye tanker.

Vår hensikt med å stå samlet om felles liste, felles program og felles ordførerkandidat er fordi vi ønsker å være et reelt styringsalternativ til AP. Samtidig tror vi på at et maktskifte vil skape et større engasjement, som igjen vi skaper mer blest om Siljan og enda bedre tjenester.

Vi har det godt i Siljan, og det vil alle partier fortsatt bestrebe å beholde. Vi fra Felleslista V, H og Krf vil noe mer med Siljan. Vi tror det er mange ubrukte ressurser i kommunen vår som kan kommet til heder og verdighet. Derfor vil vi bl.a opprette en ressursbank for frivillige.

Et annet viktig moment er at lokaldemokratiet aldri må bli en enkeltmannsbedrift. Det er viktig med maktspredning og meningsbrytning. Slik det har vært nå, med rent flertall for AP i kommunestyret, skaper ikke det et bredt politisk engasjement. En flertallsbeslutning er tatt på gruppemøte i AP før saken kommer opp i kommunestyret. Mens det er politisk debatt og det å bryte hverandres argumenter mot hverandre som skaper enda bedre tjenester.

Det er meget jevnt løp mellom AP og Felleslista, og ALLE stemmer vil telle. Det å ikke stemme, er også å stemme. Det kan til og med bety at du “gir en stemme” til den du minst vil ha, siden valgdeltagelsen blir avgjørende for resultatet.

Tonje Løwer Gurholt

Jeg håper du vurderer Felleslista V, H og Krf. Men du bestemmer!

Godt valg.

Tonje Løwer Gurholt
Ordførerkandidat for Felleslista V, H og Krf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**