En million ekstra til Sigdalsheimen

Venstres innsats for å få en løsning på de uverdige forholdene ved Sigdalsheimen gav suksess. Torsdag kveld bevilga kommunestyret inntil en million kroner ekstra til Sigdalsheimen. – Dette var svært gledelig og overraskende siden jeg fikk ris både Høyre og Sp for mitt initiativ, sier Venstres ordførerkandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ordfører Knut Tore Eidal svarte positivt på interpellasjon fra varaordfører Runolv Stegane i kommunestyrets møte i Sigdal torsdag kveld. For 14 dager siden kom det fram at overbelegget på Sigdalsheimens sjukeavdeling var svært stort. Rådmannen mente at kommunen måtte leve med en slik situasjon. Stegane var ikke enig i dette og belyste saken med mange sjuke eldre på dobbeltrom i medieoppslag, brev til ordføreren og interpellasjon.

– Vi kan ikke bruke bedriftsøkonomi om offentlige basis-tjenester. Jeg regerte derfor kraftig på at rådmannen nærmeste avfeide at det var en uverdig situasjon.

Etter gruppemøter i kommunestyrets møte torsdag kveld, slutta alle partier seg til Steganes initiativ og gjorde et enstemmig vedtak om å bevilge en milion kroner ekstra.

Runolv Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

– Det var litt spesielt å få med seg et samla kommunestyret samme dag som Høyre og Sp gikk hardt ut mot mine forslag i Bygdeposten og beskyldte meg for ikke å ha budsjettdekning. Det var viktig å få til et postivt vedtak nå, siden det er tre måneder til neste ordinære kommunestyremøte, sier Runolv Stegane.

Vedtaket, (enstemmig):
“Rådmannen gis i oppdrag å løse situasjonen med stort overbelegg på Sigdalsheimen.
Det forutsettes bruk av inntil 1 million kroner fram til 01.08. 2008.

Med bakgrunn i at Sigdal kommune er en turist -og hytteutbyggingskommune og i framtida vil få en ekstra utfordring i forhold til at flere vil bo på hyttene hele året, søker Sigdal kommune etter nødvendig forarbeid taten om å bli en prosjektkommune for eldreomsorg.”

Interpellasjonen i møte 06.09.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**