Fokus på innholdet i skolen?-Derfor Venstre i år

Fordi vi må ha fokuset på innholdet i skolen. Det hjelper ikke med en heldagsskole når det allerede i dag ikke er nok lærere tilstede i skoleverket. Dessuten får vi en utfordring da mer enn 50 % av lærerne i videregående er over 50 år. For grunnskolen er tallet ca 40 %.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Melsom skole

Melsom skole

Det må en satsing til på skolens viktigste maskineri; læreren. Mange av problemene knyttet til skolen vil falle på plass når vi igjen har fått virkelig kompetente, trygge og dyktige lærere i skolen. I den forbindelse har Venstre foreslått en gradvis innføring av et kompetanseår for lærerne. Selvsagt er det mange andre faktorer som er viktige for en god skolehverdag, men vi må starte der det trengs mest.

Det snakkes mye om respekt i skoledebatten. Kanskje en ide er å gjenreise respekten for kunnskap ved å ta ansvar for skolen!

8.september 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**