Hvorfor stemme Venstre?

Mange viktige politiske avgjørelser handler om avveininger mellom personlig frihet og ansvar for fellesskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den sosialliberale ideologien til Venstre har den beste balansen mellom frihet og ansvar. Å være sosialliberal innebærer en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Alle mennesker er likeverdige, men ikke like.

Økt frihet gir nye muligheter for menneskelig vekst.

Venstre skiller seg fra sosialister/sosialdemokrater som har for mye statlig overstyring og kontroll, og høyrepartiene som legger for liten vekt på sterke fellesskapsløsninger. Venstre vil ha maktspredning, desentralisering og balanse mellom personlig ansvar og sterke fellesskapsløsninger.

Venstre mener også at det er viktig at politiske beslutninger er uavhengig av særinteresser. Partiene skal lytte til alle, også fagforeninger og interesseorganisasjonen, men må være helt uavhengig for å ha en helhetlig politikk for alle.

Ved å sitte hjemme på valgdagen overlater du til andre å bestemme hva som skal skje i ditt nærmiljø og i bygda de neste 4 årene. Det betyr noe hvem som skal lede utviklingen i din kommune. Bruk stemmeretten. Velg Venstre.

Ola Nesland
Pol. nestleder i Telemark Venstre

Det står også i TA HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**