Spørsmål til samferdselsministeren

Bergen innførte fra 1. juni 2007 enhetstakst på all kollektivtrafikk i Bergen som kommunen har ansvaret for. Unntatt fra denne ordningen er bare NSB sin togstrekning i Bergen mellom Bergen stasjon og Trengereid, med Arna stasjon som den alt overveiende trafikk på strekningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Bergen innførte fra 1. juni 2007 enhetstakst på all kollektivtrafikk i Bergen som kommunen har ansvaret for. Prisen på enkeltbillett uten rabatt er kr. 23,-, og for periodekort kr. 600,- pr. måned. Periodekortet kan brukes i hele Bergen. Unntatt fra denne ordningen er bare NSB sin togstrekning i Bergen mellom Bergen stasjon og Trengereid, med Arna stasjon som den alt overveiende trafikk på strekningen. Billettprisen er her kr. 30,-, og prisen for periodekort er kr. 710,-. Dette kan heller ikke brukes på den øvrige kollektivtrafikken i Bergen.

Venstre mener at togstrekningen Arna — Bergen er en viktig del av kollektivsystemet i Bergen. Det er viktig at det også gjelder pris og billettsystemet for øvirg. Toget har her en betydelig konkurransefordel i forhold til bilkjøring. Togstrekningen vil når bybanen åpner i realiteten være en del av bybanesystemet.

Spørsmål: Vil samferdselsministeren ta initiativ til å sørge for at NSB sin togstrekning i Bergen får samme takster som det som ellers gjelder i Bergen, og at det blir en samordning når det gjelder overgangsmuligheter og bruk av periodekort?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**