Takk for din stemme!

Hyggelig å representere Venstre på valgkvelden.Takk for at nettopp DU ga oss din stemme. Sammen skal vi arbeide for en skole med innhold og trygge lærere, en moderne miljønasjon, satsing på gründere og nyskapning i næringslivet samt et sosialt ansvar med fokus på dem som trenger det mest!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Valglogo 2007

For Venstre i Vestfold ser resultatet for fylkestilgangsvalget ut til å bli 4,0 %, som er en framgang på 1,5 % sammenlignet med valget for 4 år siden.

Dette ga oss 2 i fylkestinget; Kåre Pettersen (Stokke) og Aina Dahl (Tønsberg).

For kommunestyrevalget i fylket vårt ble oppslutningen 4,4 %, som også er en gledelig framgang på 1,8 % sammenlignet med valget i 2003.

Dette ga Venstre 6 nye kommunestyrerepresentanter i fylket. Vi er tilbake i Lardal, Tjøme og Horten! I tillegg økte vi med ytterligere 1 representant i Nøtterøy, Tønsberg og Larvik.

Nok en gang: Takk for din stemme! Vi takker for tilliten og lover å arbeide målbevisst opp mot det programmet vi gikk til valg på.

For oversikt over de offisielle valgresultatene, kan disse sidene til Kommunal og Regionaldepartementet være nyttige.

12. september 2007
Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**