Venstre vant fram: Kommunestyret vil utrede kunstgrasbane i Eggedal

Varaordfører Runolv Stegane, Venstre fikk fullt gjennomslag da et enstemmig kommunestyre torsdag kveld slutta seg til forslag fra Stegane om å utrede muligheten for å bygge ny kunstgrasbane i Eggedal, i stedet for å bruke nærmere to millioner kroner på en gammeldags grusbane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Etter at formannskapet hadde hatt møte med Eggedal idrettslag på ettermiddagen, fremma Stegane forslag om å gå videre med utredning etter to alternativer: Kunstgras på hovedbanen, eller å legge kunstgras på en ny bane.

Runolv Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

– Etter at det har hagla med beskyldninger fra Høyre og SP om at jeg kom med usannheter etter at jeg i forrige uke fikk formannskapet med på å vurdere kunstgrasbane, var det litt av en overraskelse og oppreisning at mitt nye forslag fikk full tilslutning. Det er litt vanskelig å skjønne hva som rører seg i hodet på folk når de farer opp som en bjørn og faller ned som en skinnfell, sier Runolv Stegane.

Han legger til at det virker mer enn underlig at Høyre og Sp onsdag og torsdag gav ham det glatte lag i R35 og i Bygdeposten uten at et eneste ord av dette ble gjentatt i kommunestyret.

Vedtaket i kommunestyret, identisk med Venstres forslag (enstemmig vedtak):
“Forslag KS-07/0059: Avlastningsbane i Eggedal
Det settes snarest i gang arbeid med prosjektering og utarbeidelse av kostnadsoverslag for bygging av kunstgrasbane i Eggedal etter to alternativ: Kunstgras på hovedbanen eller kunstgras på en ny avslastningsbane.
Det forutsettes at det bringes full klarhet mht. hvor mye av kostnaden som kan dekkes av spillemidler og at spillemiddelsøknad kan sendes innen fristen 15. januar 2008.
Saken tas opp til endelig behandling i forbindelse med budsjettbehandling for 2008.”

Torstein Aasen, Sp fikk også full tilslutning om et tileggsforslag der rådmannen ble bedt om å ta kontakt med lågeste tilbyder for bygging av avlastningsbane (grus) og orientere om at forslaget om kunstgras skal utredes før kommunestyret tar sin endelig beslutning.

Fra formannskapets behandling 30.08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**