3. KANDIDAT ROLF NESHEIM: VENSTRE YNSKJER SPLEISELAG I FATLABERGET!

Leikanger Venstre og Sogndal Venstre vil foreslå spleiselag for å fjerna bompengane i Fatlaberget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Rolf Nesheim

Foto: Marta Kvikne

Lokallaga saman med fylkestingsgruppa vil arbeide for at ein får til eit spleiselag for å få fjerna bompengane i Fatlaberget. Dei vil invitera Staten, Fylkeskommunen, Leikanger og Sogndal med i dette spleiselaget.

Dette arbeidet vil bli prioritert høgt framover. Særleg for pendlarane og reiselivet vil ei fjerning av bompengane bety mykje

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**