Debattmøte

Fredag 7. september kl. 17.00 var det debatt med kandidater fra alle de ulike partiene som stiller liste i Melhus Kommune. Melhus Venstre stilte med sin 1. kandidat Lillian Thomassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Debatt Melhustorget

Foto: Gunnar Krogstad

De fleste kandidatene så ut som de syntes det var godt å komme inn i varmen etter en lang dag ute på stand! Debatten ble ledet av Grete Holstad og den dreide seg om en rekke lokale forhold. Alle partiene fikk 1,5 minutt til en kort appell i starten. Debatten forøvrig dreide seg som forventet om ulike lokale forhold som sykehjemsplasser, veiutbygging, scooterkjøring og hvem som kom til å samarbeide med hvem etter valget.

For Melhus Venstre fikk vi satt fokus på at Venstre ønsker å øke lærertettheten før heldagsskolen kommer, at det må stilles miljøkrav til nye og eksisterende bygg i kommunen og at man må støtte opp om den frivillige innsatsen som gjøres blant barn og unge i kommunen vår. For øvrig mente Melhus Venstre at en snarlig ferdigstillelse av E6-sør er viktig, ikke minst med tanke på alle pendlerne vi har i kommunen. Det må selvfølgelig satses parallellt på et godt kollektivtilbud både på buss og jernbane.

Dette var et vellykket arrangement på Melhustorget og møtet ble godt og profesjonelt ledet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**