Gi oss sykehuset tilbake

Da ansvaret for sykehusene ble overført fra de folkevalgte i fylkeskommunene til byråkratiet i staten, var argumentet at det blant annet skulle gi mer likt tilbud med bedre kvalitet. Venstre var uenig og stemte mot. De lokale folkevalgte bør heller få prioritere lokalt i fylkene hvordan tilbudet skal være. Behovet vil nemlig variere fra fylke til fylke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nå viser da også en undersøkelse at halvparten av sykehuslegene mener kvaliteten på tilbudet har gått ned etter endringen. Det vet vi etter hvert mye om i Moss. Tilbudet bygges stadig ned i Mossedistriktet og indre Østfold. Moss Venstre har hele tiden kjempet mot. Vi har også et par ganger fått med oss bystyret på uttalelser mot nedbyggingen.

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Moss Venstre mener problemet er så stort at vi er villig til fortsatt å kjempe for sykehuset vårt, selv om vi ikke lenger har noe formelt ansvar for det. I vårt valgprogram står det derfor: "Sykehuset i Moss ivaretar viktige akutte, medisinske funksjoner. For at sykehuset fremdeles skal kunne tilby gode og nødvendige tjenester til borgerne, vil Moss Venstre i neste periode jobbe mot dagens utvikling med stadig mer nedskjæringer. Moss Venstre ønsker å bevare akuttfunksjonen til sykehuset."

Det er gledelig at både vanlige folk og fagfolk er opptatt av det samme. Vi vil ha sykehuset vårt tilbake under folkevalgt kontroll så vi igjen kan påvirke tilbudet lokalt.

Sindre Westerlund Mork
Ordførerkandidat i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**