Godt valg!

Det offisielle valgkamparbeidet til alle partiene i Stokke har nå kommet til sin slutt for dette valget. Nå gjenstår stemmegivingen mandag 10.september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fra landet rundt om meldes om større interesse enn for 4 år siden angående forhåndsstemmer. Tenk hvor hyggelig det hadde vært om det skulle vise seg at valgdeltagelsen kan vise til en oppgang igjen.

I Stokke skal du foreta 3 valg i år. Vi har både direkte ordførervalg (som en prøveordning), kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Det er bare på ordførervalget du MÅ gjøre noe selv med listen. Du skal krysse for den du vil ha som ordfører og kan krysse for den du ønsker som annenkandidat.

For å bli direktevalgt ved første opptelling må kandidaten ha minst 50 % av de avgitte stemmene som 1. kandidat. Det skal med 7 ulike partier i Stokke noe til å oppnå dette flertallet i første opptelling. Ditt annenvalg vil derfor kunne få stor betydning på opptelling i runde 2.

Som førstekandidat og ordførerkandidat vil jeg be deg (igjen) om å ta en titt på vårt program og våre saker som du vil finne omtalt flere steder på vår hjemmeside (også i Nyhetsarkiv i menyen).

I Venstre har vi tradisjon for å samarbeide både til høyre og venstre i politikken, og som et mindre parti vil det være viktig for oss etter valget å få gjennomslag for de sakene i vårt program som vi anser som viktige for Stokkes innbyggere.

Vi har en moderne løsningsorientert politikk fri for særinteresser, og med hovedfokus på framtidsrettede mljøløsninger, en skole med godt faglig innhold, en enda sterkere satsing på nyskaping i næringslivet og et virkelig sosialt fokus på dem som trenger det mest!

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Jeg ønsker deg et riktig godt valg!

Med vennlig hilsen
Kåre Pettersen
Ordførerkandidat Stokke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**