Derfor skal du stemme Venstre

Nå er valgkampen over. På mandag er din stemme med på å avgjøre hvordan Skedsmo kommune skal se ut i de neste fire årene. Les hvorfor du bør gi din stemme til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne Line Gudbjørgsrud, Boye Bjerkholt, Mari Spidsberg Grønnesby

Foto: Venstre

Venstre vil satse på skolen og læreren. Vi vil innføre kompetanseår for lærere i Skedsmo-skolen fordi gode lærere med oppdaterte kunnskaper er avgjørende for at vi skal få en god skole. Og vi vil bygge ny skole på Asak.

Venstre vil ta lokalt klimaansvar. Skedsmo har et enormt klimakuttpotensiale som bare venter på å bli utnyttet. Venstre vil være en pådriver for at klimafokus blir integrert i alt kommunen driver med. Vi vil jobbe for å innføre kildesortering av matavfall som kan benyttes til å produsere biodrivstoff, gjøre den kommunale bilparken mer miljøvennlig, bytte ut oljefyring med alternativ energi som f.eks. jordvarme, og være en aktiv pådriver for bedre kollektivtrafikk.

Venstre vil ta vare på de grønne lungene. Vi vil verne om hundremeterskogene og sikre at det anlegges grøntområder i asfaltjungelen. Vi vil jobbe for å rense Nitelva bl.a. ved å gjøre nødvendige forbedringer ved kloakkledningsnettet og aktivt legge press på Nittedal kommune til å stanse sine utslipp lenger opp i elva.

Venstre vil føre en innovativ og bærekraftig næringspolitikk. Vi ønsker å skape en enklere hverdag for småbedriftseiere i Skedsmo, og legge til rette for at flere kan skape og utvikle nye bedrifter.

Venstre vil gi mer til dem som trenger det mest. Sosialt ansvar handler først og fremst om å hjelpe de som har det vanskeligst. Venstre ønsker et godt og offensivt velferdstilbud, med målrettede tiltak og virkemidler. Vi vil styrke psykiatritilbudet og gi økt trygghet og valgfrihet i eldreomsorgen.

For et grønt og liberalt Skedsmo, stem Venstre på mandag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**