Ein siste appell før valet

Vi er like mykje verd om vi er liten eller stor, eller frå nord eller sør i frå vårt landstrakte land, eller kva stad som helst på vår miljø skada klode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Sigmund Hagen

Eg og Hjelmeland Venstre vil arbeida for rettferdig behandling av alle uansett etternamn eller opphavsplass. Eg håpar du veljar er villeg til å gi oss den sjansen, og vi lover å gjøre vårt beste for alle i vår langstrakte kommune.

Med vennleg helsing
Sigmund Hagen
Toppakandidat Hjelmeland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**