Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Hjelmeland

Venstre stiller ikkje til val i Hjelmeland kommune i perioden 2023 – 2027.

Venstre er Noregs liberale parti, og me arbeidar for å gjera Rogaland grønare, betre og meir inkluderande. Våre hovudsaker er å jobba for ein betre skule, for å ta vare på naturen og for å for at det skal vera enkelt å starta si eiga bedrift. Det skal også vera enkelt og effektivt å reisa miljøvenleg i heile Rogaland.

Har du innspel om noko som er viktig for deg, er du velkomen til å ta kontakt med fylkestingsgruppa vår. Kontaktinformasjon finn du på rogaland.venstre.no

Vil du vera med på Venstrelaget? Bli medlem!