Et tog til å satse på – nå!

Både i Spydeberg og i Indre Østfold ellers er det mange som daglig er avhengig av regelmessig å reise til og fra Oslo-området. Toget har tradisjonelt vært ansett for en rasjonell og god reisemåte, og miljøvennlig. Nå fungerer det svært dårlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I en årrekke har forholdene på Østre linje vært meget ustabile, og ukomfortable. Staten som eier har vist liten vilje og evne til forbedring. Kundene er meget frustrerte og sinte på NSB som transportør; de opplever at de ikke blir tatt på alvor og vist respekt. Dette undergraver kundenes tillit til NSB og svekker dets omdøme. De reisende må finne andre transportmidler, og som også er mindre miljøvennlige.

Selve togsettene har gradvis fått bedre materiell standard, men det er underkapasitet og for dårlig tilrettelagt service både på togene og på stasjonene. Det verste og det mest akutte nå er imidlertid manglende regularitet; at man ikke kan stole på at toget går når det skal og/eller at det kommer frem i tide.

Mange er historiene; tog som ikke kommer og går når de skal, fravær av informasjon til de reisende om avvikene, og dårlig organisering av erstatningsreiser slik at kundene kan nå frem i tide.

Uansett om årsakene er strømstans, signalfeil, motorstopp, personellmangel e.a. så må ikke kundene bli de lidende. Manglene synes f.t. å være både mange og hyppige.

Vi krever at NSB omgående viser kundene respekt og gir et forsvarlig tilbud til dem som ønsker å bruke toget.

Nå må det virkelig satses på å utvikle jernbanen som et viktig bidrag til en miljøvennlig kollektiv transport, og som et bidrag til reduksjon av den sterkt økende veitrafikken! Politisk krutt må til.

Målsetningen for et fremtidsrettet togtilbud må være: Pålitelig, enkelt, rimelig, ofte og raskt, og med god service!

Spydeberg Venstre vil være en aktiv pådriver for at de aktuelle temaene fortløpende kommer til debatt, og bidra til det nødvendige samarbeid som må til.

Ivar Vågen
styreleder og 2. listekandidat for Spydeberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**