Omsorgslønn

Venstre ønsker å utvide ordningen med omsorgslønn, og øke satsene for omsorgslønn. Dette er et praktisk uttrykk for vårt slagord "Mer til de som trenger det mest."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For mange oppleves det som dypt meningsfullt å kunne yte omsorg når nær familie har behov for pleie; det være seg barn, ektefeller eller syke foreldre. I mange tilfeller kan det å selv gi omsorg nærmest ha en terapeutisk effekt for de som er pårørende til mennesker med behov for pleie.

Venstre ønsker å gi lønn til de som velger å gjøre denne viktige jobben, selv om de gjør det ut fra kjærlighet, og ikke for å tjene penger. Det skal være enkelt å søke om omsorgslønn, og ordningen skal være fleksibel. Den som søker skal selv kunne bestemme om de vil ha fulltid med omsorgslønn, eller om de ønsker å kombinere det for eksempel med en deltidsjobb. De som har fått innvilget omsorgslønn, skal allikevel få avlastning og profesjonell veiledning fra helsevesenet — utvidet omsorgslønn skal ikke gå på bekostning av det offentlige tilbudet.

Anne K. Ramberg-Mohn
3. kandidat for Spydeberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**