Felleslistas folkevalgte

Dette er felleslistas folkevalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Logo Venstre, Høyre og KrF

Formannskap:
Tonje Løwer Gurholt (V)
Brynjar Rismyhr (Krf)

1. vara Ragnhild Lien Myrholt (H)
2. vara Anders Haave Rønjom (Krf)

Kommunestyrerepresentanter:
1. Tonje Løwer Gurholt (V)
2. Brynjar Rismyhr (Krf)
3. Ragnhild Lien Myrholt (H)
4. Ingrid E. Holte Sørhaug (Krf)
5. Anders Haave Rønjom (Krf)
6. Bent Gurholt (V)

1. vara Hege Fjeld (V)
2. vara Steinar Næs (H)
3. vara Heidi Vasdal (H)
4. vara Einar Ask (Krf)
5. vara Per Øyvind Berstad (H)
6. vara Gretha Dahl (V)

Utvalg for næring og teknikk:

Brynjar Rismyhr (Krf)
Heidi Vasdal (H)

1. vara Per Øyvind Berstad
2. vara Tonje Løwer Gurholt

Utvalg for omsorg:
Ragnhild Lien Myrholt (H)
Anders H Rønjom (Krf)

1. vara Gretha Dahl (V)
2. vara Per Jakob Kvisla (Krf)

Utvalg for oppvekst og kultur:
Ingrid Elisabeth Holte Sørhaug (Krf)
Per Øyvind Berstad (H)

1. vara Hege Fjeld (V)
2. vara Einar Ask (Krf)

Administrasjonsutvalg:
Tonje Løwer Gurholt (V) med personlig vara Ragnhild Lien Myrholt (H)
Brynjar Rismyhr (Krf) med personlig vara Anders Rønjom (Krf)

Arbeidsmiljøutvalg:
Brynjar Rismyhr (Krf) med personlig vara Tonje Løwer Gurholt (V)

Valgstyret:

Tonje Løwer Gurholt (V) med personlig vara Ragnhild Lien Myrholt (H)
Brynjar Rismyhr (Krf) med personlig vara Anders Rønjom (Krf)

Kontrollutvalget:
Helene Røsholt (H) (nestleder) med personlig vara Elisabeth Hammer (Krf)
Steinar Næs (H) (leder) med personlig vara Sigbjørn Hagen (Krf)

Eldreråd:
Ragnhild Lien Myrholt (H) med personlig vara Anders Haave Rønjom (Krf)

Grenlandsrådet:(Styret i Grenlandssamarbeidet)
Tonje Løwer Gurholt (V) med personlig vara Brynjar Rismyhr (Krf)

Grenlandstinget:
(Generalforsamling Vekst i Grenland)
Tonje Løwer Gurholt (V) med personlig vara Brynjar Rismyhr (Krf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**