Venstre sikrer aldersspredningen i bystyret

Venstres Marius W Rønnevik (23 år) er eneste representant under 30 år i det nye bystyret. Dermed er det Venstre som sikrer at de yngre velgerne er representert. Blant Venstres fem representanter finner vi også Marit Wikstrøm. Hun er 63 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bystyregruppa

Foto: Iren Frøiland

Venstres gruppe består av tre kvinner og to menn, med en aldersfordeling fra 22 år til 63 år. Gjennomsnittet er 45 år og med det har vi den nest yngste gruppa. Den politiske erfaringen i gruppa er godt ivaretatt ved May Britt Vihovde og Marit wikstrøm som begge har lang fartstid, også fra fylkespolitikk og stortingsarbeid.

May Britt Vihovde har sittet åtte år på Stortinget og er vararepresentant til Stortinget for Hordaland de neste to åra. Marit Wikstrøm har vært aktiv i fylkespolitikken i flere perioder, vararepresentant til bystyret, og hun har også vært rådgiver for Venstres stortingsgruppe.

Marius W. Rønnevik har erfaring fra studentpolitisk arbeide. Tove Iren Tørresdal har et langt engasjement på fylkesnivå i ADHD-foreningen, og Tore Nilsen har 30 års erfaring fra tillitsverv i Unge Venstre og Venstre både lokalt og nasjonalt.

Blant Venstres vararepresentanter finner vi også god alders- og kjønnsfordeling. Ole Johan Sætre som er Venstres 2. vararepresentant er født i 1928 og vil altså være 80 år til neste år. Han har også erfaring fra bystyrearbeide så langt tilbake som før Venstres splittelse i 1972. I den andre enden av aldersskalaen finner vi Venstres 5. vararepresentant, Elsa Ånensen som er født i 1975. De fleste aldersgrupper er dermed representert i Venstres gruppe.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**