Venstre, valget, forhandlingen og fremtiden

Det endelige resultatet er klart. Vi har gitt Rakkestad et nytt politisk regime. Et regime som vil føre en god sentrumspolitikk med vekt på åpenhet og politisk engasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Et halvt år hard jobb med liste, program og valgkamp ga uttelling. Velgerne belønnet oss med 15 % oppslutning og 4 representanter (av totalt 25) inn i kommunestyret. Vi kom i en posisjon hvor i praksis kunne/måtte velge ordfører fra et av de tre største partiene (KrF, SP og AP)

Når vi ikke selv kan ta ordføreren, så valgte vi å støtte Senterpartiets kandidat Peder Harlem. Senterpartiet foreslo en modell hvor vi fikk varaordfører og denne modellen fikk støtte hos Fremskrittspartiet mot at de fikk en av de to hovedutvalgslederne.

Etter forhandlingen satt vi ingen med varaordfører (frikjøpt med 0,2 årsverk), 2 (av totalt 9) inn i formannskapet og nestlederne i begge utvalga. I tillegg til nestlederne får vi et medlem til i hvert utvalg. Et resultat vi er meget fornøyd med.

Det er Villy Tjerbo som tar jobben som varaordfører. Vi krevde sterk politisk innflytelde for å støtte Peder Harlem, og det viktigste er at Villy nå kan skape en helt ny politisk rolle som varaordfører. Denne rollen vil han bruke til å sikre en kursendring i politikken i Rakkestad. Åpenhet og engasjement er stikkord her.

Denne avtalen vil gi mest Venstre politikk tilbake våre velgere i Rakkestad, og til glede for alle i kommunen.

Det har kommet noe kritikk på at vi har støttet/samarbeidet med FrP. Vi har også mottatt krass kritikk fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fordi de mener at vi ikke har forhandlet nok med dem. Problemet ligger i at det var berammet et møte onsdag kveld med Krf, men nyheten om vår avgjørelse svirret rundt i kommunen. Derfor valget vi å ringe og informere dem før det berammede møtet, og deretter bekrefte vårt standpunkt til pressen.

Det har også stått på www.r-a.no at jeg skal ha uttalt at Venstre og Senterpartiet skal ha vært enige om dette lenge før valget. Dette er feil! Første samtale skjedde tirsdag den 11. september kl 10:00. Det står også at jeg tilstår at Venstre har ført velgere og politikere bak lyset. Dette er også feil! Det jeg beklager er at vi ikke har vært tydelige nok og at noen politikere føler seg ført bak lyset og lurt. Vi mener selv at vi ikke har ført noen bak lyset, men vi har hold alle muligheter åpne til avtalen var inngått, og til den hadde nødvendig støtte internt i Venstre. Påstandene er nå fjernet fra internettsiden til RA.

Men vi tar selvsagt kritikken til etterretning, vi tar den med oss i evalueringsarbeidet som vil starte etter valget.

Rakkestad Venstre ser nå frem mot å ta del i politikken i Rakkestad, og jeg og resten av styret ser frem mot å begynne å arbeide med å bygge et solid lokallag. Et lokallag som gir god støtte til våre politikere, som det er moro å være medlem og aktiv i, og som er rustet til å gjøre en ennå bedre innsats i forbindelse med valget om 4 år.

Jan Tore Gjøby
Leder Rakkestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**