Her er den nye kommunestyregruppa

Personstemmene rokket på rekkefølgen på Venstres liste. 3.kandidat Anders Mathisen fikk en stemme mer enn Christin Guldahl Madsen som stod på 2. plass på lista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gjøvik Venstre var fattige 6 stemmer unna å få 3 mandater i kommunestyret. Men velgerne har talt og vi gleder oss aller mest over den fine framgangen, fra 2,5% i 2003 og til 5,3% nå.

Den nye kommunestyregruppa ser slik ut:

Kommunestyrerepresentanter:
Ketil Kjenseth (159 personstemmer)
Anders Mathisen (33 personstemmer)

Vararepresentanter:
1. vara Christin Guldahl Madsen (32 personstemmer)
2. vara Øystein Stubhaug ((32 personstemmer)
3. vara Dag Aarskog (28 peronstemmer)
4. vara Marie Tingvold (27 peronstemmer)
5. vara Sigrid Wangensteen (22 personstemmer)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**