Ikke mer alene

Tromsø og Troms Venstre kjørte felles valgkampopplegg med felles valgkampsekretær. Det førte til at valgkampsekretæren fikk plass i kommunestyret og fylkeslaget gikk fram et prosentpoeng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Marie Fangel på stand 07

Foto: RoSo

Marie Fangel slipper dermed å kjempe alene for Venstre i Tromsø når også Jonas Eilertsen er inne.

I tillegg har Kvæfjord økt til fire representanter og Skånland V har fått inn Gunnar Arne Eriksson som er ny som folkevalgt. Tidligere vararepresentanter som John Arnar Hansen i Tranøy og Renate Fjellberg Moldenæs i Målselv har nå fått fast plass.

-Vi skulle ha hatt enda mer ressurser til Harstad og Finnsnes i valgkampen, sier fylkesleder Roar Sollied. Han ser også at det vil hjelpe på når lokallag kommer på plass i nordfylket. Han har også notert seg at Balsfjord stemmer Venstre til fylkestingsvalget uten et eneste navn fra kommunen på lista denne gangen. Det lover godt før neste omgang. Da skal vi ha et lokallag på plass der igjen, sier Sollied. Troms fikk opp to nye lister denne gangen, men i Karlsøy holdt det ikke til mandat i frørste forsøk.

Plakat Tromsø Venstre 5 på topp

Foto: Venstre

Fylkeslederen er imponert over tilveksten av nye, unge og aktive Venstrefolk i Tromsø. -Framgangen kom ikke av seg sjøl. Det var svært mange som gjode en betydelig innsats i byen, mener fylkeslederen.

Lillian Hessen

Foto: Venstre

Han synes samtidig det er sterkt av de erfarne Venstretoppene å gjenerobre plassene: Først og fremst Lillian Hessen i Kvæfjord, men også Jan Fjellstad i Harstad, Arve Cruickshank i Lenvik, Vidkunn Haugli i Målselv og som nevnt, Marie Fangel i Tromsø.

Roar and the Hot Libs

Foto: Venstre

Bildet:
The Hot Libs: Roar Sollied på trommer i valgkampåpninga med Steinar Steffensen og Åsmund Wilther Eriksson.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**